Počas péenky môže na dvere zaklopať kontrola. Ľudí si vyberajú na základe podnetov, ale aj náhodne

Zamestnanec malej slovenskej firmy na prelome jari náhle ochorel. Nebol schopný ísť do práce, preto navštívil lekára, ktorý ho s liekmi proti kašľu poslal domov a potvrdil mu práceneschopnosť (PN). Doma sa mal liečiť minimálne desať dní. Spolu s manželkou bývajú v malej dedine a za nákupom musia dochádzať do neďalekého mesta. Preto aj počas péenky spolu na aute odišli do obchodu. Po návrate domov si v schránke našiel odkaz od Sociálnej poisťovne. Na jeho adrese bola kontrola PN a liečebného režimu, ktorá ho tam nezastihla. Keďže nemal dovolené vychádzky, prišiel o nemocenské dávky.

Keď je niekto na péenke a čerpá dávky z nemocenského poistenia, musí dodržiavať stanovené pravidlá. Vždy o nich rozhoduje lekár, ktorý posúdi zdravotný stav človeka. V zásade platí, že pacient musí byť na adrese, ktorú v ordinácii nahlásil. Ak mu lekár umožní vychádzky, určí zároveň aj ich časový harmonogram. Ten je potom nutné dodržiavať. Keď ide napríklad o bežnú chrípku, ľudia musia byť spravidla celý čas doma. Lekár nemá dôvod v týchto prípadoch udeľovať vychádzky. Zamestnanci okrem toho počas péenky nemôžu ísť do práce. Všetky údaje má potom k dispozícii aj Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca péenku.

Aby ľudia nezneužívali systém poberania dávok, na dodržiavanie pravidiel dohliadajú kontrolóri poisťovne. V súčasnosti to má v rámci celého Slovenska na starosti 89 zamestnancov. Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr vysvetľuje, že poisťovňa kontrolu organizuje podľa potreby, kapacitných možností a so zreteľom na možné zneužívanie dávok. „Časť kontrol je vykonávaná náhodne, časť na základe preferencií vyplývajúcich z okolností práceneschopnosti. Prioritne sa napríklad snažíme kontrolovať podnety od zamestnávateľov,“ uvádza M. Kontúr.

Podľa jeho slov kontrola bežne preveruje, či pacient plní pokyny lekára ako napríklad to, či je doma a dodržiava pokojový režim. „Môže však preveriť aj iné aktivity, napríklad či pacient nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá je k liečebnému režimu kontraindikáciou, alebo či dodržiava iné pokyny lekára potrebné k obnove pracovnej schopnosti,“ tvrdí M. Kontúr. Platí pritom, že kým zamestnanci nemôžu počas péenky zarábať, u živnostníkov sa príjem v tomto období nesleduje. Zarábať tak síce môžu, ale zároveň nesmú porušovať liečebný režim. Môže ísť napríklad o majiteľa potravín, v ktorých predáva jeho zamestnanec.

Kontrola PN odhalí len percento prípadov

Štatistiky Sociálnej poisťovne ukazujú, že režim péenky nedodržiava len zlomok ľudí. Napríklad predvlani poisťovňa vykonala 64 059 kontrol dodržiavania liečebného režimu, pričom zistila 635 porušení. Rok predtým urobila len 32 323 kontrol. Išlo o pandemický rok, kedy bola kvôli epidemiologickým opatreniam obmedzená kontrolná činnosť.

Poisťovňa tak odhalí porušenia len približne v jednom percente kontrolovaných prípadov. Tento údaj potvrdzuje aj M. Kontúr. „Zaujímavý je taktiež údaj o počte ukončených PN po vykonanej kontrole, ktorých sú zhruba štyri percentá,“ prezrádza hovorca. Ide o prípady, kedy ošetrujúci lekár po vykonanej kontrole a zistení podozrenia z porušenia liečebného režimu péenku ukončí. Práceneschopnosť sa spravidla skončí po kontrolnej prehliadke u lekára, prípadne aj vtedy, keď o to telefonicky požiada sám pacient.

Kontrola PN sa vykonáva vždy na adrese, ktorú pacient uviedol u lekára. V priebehu péenky ju môže cez ordináciu alebo poisťovňu aj zmeniť. Keď na nej kontrolóri pacienta nenájdu, žiadajú vysvetlenie. „Zamestnanec pobočky oznámi vykonanie kontroly a vyzve poistenca, aby podal v predmetnej veci vysvetlenie. Posudkový lekár následne preveruje okolnosti porušenia a v spolupráci s ošetrujúcim lekárom vyhodnotí, či došlo k porušeniu liečebného režimu,“ vysvetľuje postup M. Kontúr.

Keď niekto svoju neprítomnosť vierohodne nevysvetlí napríklad tak, že bol u lekára na kontrole, príde o nemocenské dávky. Poisťovňa ich už potom nevyplatí do konca péenky, avšak najdlhšie 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu. Ak už dávku medzičasom vyplatila, môže ju vymáhať od poistenca spätne. V roku 2022 takto poisťovňa zastavila alebo spätne získala takmer 100-tisíc eur. Neprávom vyplatenú sumu dávky môže poisťovňa žiadať aj od lekára, ak vystaví péenku bezdôvodne.

Ľudia môžu okrem toho dostať aj pokutu. Udeľuje sa vtedy, ak neumožnia vykonať kontrolu alebo neoznámia zmenu pobytu počas péenky. Podľa M. Kontúra je na úrovni približne 20 eur. Predvlani ich poisťovňa uložila 193 v celkovej sume 3 697 eur.

Aká je dávka počas péenky

Pri péenke sa výška dávky odvíja od toho, ako dlho je niekto chorý a koľko zarába. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent. Maximálna možná dávka sa od januára tohto roka počíta podľa maximálneho vymeriavacieho základu. Ak bude niekto na péenke, maximálna výška nemocenskej dávky za prvé tri dni bude 21,44 eura na deň. Od štvrtého dňa bude dostávať najviac 47,16 eura. Vlani to bolo od štvrtého dňa o necelé štyri eurá menej.

Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane v tomto roku maximálne 1 337,64 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca je maximálna dávka na úrovni 1 384,80 eura. Dávka môže byť nakoniec aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným z dôvodu požitia alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke bežný zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa, až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca poisťovňa nemocenskú od začiatku péenky.

Nárok na dávku počas péenky má zamestnanec, živnostníci, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a tiež ľudia, ktorí už nie sú nemocensky poistení, ale sú v ochrannej lehote. Táto lehota trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva. Dávka sa vypláca prednostne na bankový účet človeka na péenke. Ľudia môžu nemocenské poberať maximálne 52 týždňov. Spravidla sa dávky posielajú do 15. dňa v mesiaci.

Parametre nemocenskej dávky v roku 2024:

  • Od 1. do 3. dňa dočasnej PN je denná dávka 25 % DVZ.
  • Od 4. dňa dočasnej PN je denná dávka 55 % DVZ.
  • Maximálna výška nemocenskej je počas prvých troch dní 21,44 €za deň
  • Maximálna výška nemocenskej od štvrtého dňa je 47,16 € na deň.
  • Maximálne nemocenské za 30 dní je 1 414,80 €.
  • Maximálne nemocenské za 31 dní je 1 462 €.
  • Kontrola PN môže pri zistenom porušení prestať vyplácať dávku do konca PN.
  • Keď niekto neumožní kontrolu PN, môže dostať pokutu.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať