Peniaze z povinnej poistky môžete použiť aj na opravu vlastného auta. Vypočítali sme, koľko to bude stáť

Keď na slovenskej ceste niekto spôsobí nehodu, nemusí sa obávať, že bude spôsobené škody platiť z vlastných peňazí. Dôvodom je legislatívna povinnosť, podľa ktorej musí mať každé vozidlo povinné zmluvné poistenie (PZP). Pri škodových udalostiach tak poškodený dostane plnenie z PZP vinníka. Majiteľ auta, ktorý nehodu spôsobil, si na ňom bude pokrčené plechy hradiť sám.

Povinná poistka majiteľovi nepomôže, ani keď mu napríklad do cesty skočí divoká zver, alebo jeho auto poškodí voda po prívalových dažďoch. Aj keď to majiteľ nezavinil, škodu bude musieť zaplatiť z vlastného. Keď sa chce v podobných prípadoch chrániť, nemusí si hneď uzatvárať havarijné poistenie. Slovenské poisťovne totiž ponúkajú aj pripoistenie k povinnej poistke. Klient si za neho síce priplatí, ale vďaka tomu môže získať plnenie z PZP aj na jeho vlastné auto.

Medzi najčastejšie pripoistenia patrí poistenie čelného skla alebo skiel v automobile, stretu so zverou, poistenie živlov či úrazové pripoistenie šoféra alebo celej posádky. V niektorých poisťovniach už existuje aj pripoistenie k PZP na náhradné vozidlo, krádež vozidla, krádež batožiny z vozidla, nadštandardné asistenčné služby, prípadne škody spôsobené hlodavcami, zlým stavom vozovky, alebo pripoistenie na poškodenie pneumatík.

Portál Finsider sa preto pozrel na ponuky pripoistenia k PZP na trhu. Prostredníctvom kalkulačky povinnej poistky sme zistili, aké pripoistenia jednotlivé poisťovne ponúkajú a koľko s nimi bude stáť povinné zmluvné poistenie.

Pripoistenia alebo ako získať plnenie z PZP

Cena poistky sa určuje podľa druhu a značky vozidla, objemu motora, roku výroby, veku držiteľa vozidla a miesta jeho bydliska, histórie škodovosti majiteľa vozidla či výšky zľavy poisťovne.

V príkladoch sme počítali so Škodou Kamiq, ktorá bola vyrobená v roku 2021. Objem motora na vozidle je 1498 centimetrov kubických s výkonom 110 kilowattov. Auto má hmotnosť 1 800 kilogramov a využíva benzínové palivo. Majiteľ má 29 rokov, žije v okrese Liptovský Mikuláš a nikdy nespôsobil dopravnú nehodu.

Kooperativa:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 1,05 milióna eur – cena PZP je 114,95 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 2,05 milióna eur – cena PZP je 120,70 eura ročne.
 • Súčasťou PZP je krytie ďalších rizík prostredníctvom verejných prísľubov k poisteniu PZP. Ide o poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla, poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, batožiny a stretu so zverou.
 • Kooperativa neponúka samostatne platené pripoistenia v rámci PZP.

Wüstenrot:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 6,45 milióna eur a majetku 1,3 milióna eur – cena PZP je 118,24 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 8 miliónov eur a majetku 8 miliónov eur – cena PZP je 136 eur ročne.
 • Poisťovňa ponúka pripoistenie pre prípad stretu so zverou, živlov, úrazu v aute pre vodiča a všetkých spolucestujúcich vo vozidle v prípade trvalých následkov a smrti, pripoistenie v prípade poškodenia alebo zničenia skla a pripoistenie právnej ochrany.
 • Pripoistenie pre prípad stretu so zverou: ročné poistné 58 eur/poistná suma 4 000 eur
 • Pripoistenie pre prípad živelnej udalosti: ročné poistné 19 eur/poistná suma 4 000 eur
 • Pripoistenie úrazu v aute: ročné poistné 24 eur/poistná suma 35 000 eur
 • Pripoistenie právnej ochrany: ročné poistné 36 eur/poistná suma 35 000 eur
 • Pripoistenie skiel:
  • ročné poistné 33 eur/poistná suma 300 eur
  • ročné poistné 62 eur/poistná suma 500 eur
  • ročné poistné 99 eur/poistná suma 800 eur
  • ročné poistné 124 eur/poistná suma 1 000 eur

ČSOB:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 6,07 milióna eur a majetku 2 milióny eur – cena PZP je 118,42 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 7 miliónov eur a majetku 7 miliónov eur – cena PZP je 136,18 eura ročne.
 • Súčasťou základného balíka PZP sú len asistenčné služby.
 • Poisťovňa ponúka pripoistenie stretu auta so zverou, živelné udalosti, skiel, krádeže vozidla či pripoistenie asistencie.
  • Stret auta so zverou: spoluúčasť 200 eur, limit 3 000 eur, cena 59 eur
  • Živelná udalosť: spoluúčasť 200 eur, limit 2 500 eur, cena 16 eur
  • Krádež vozidla: spoluúčasť 0 eur, limit 4 000 eur, cena 33,50 eura
  • Extra asistencia: spoluúčasť 0 eur, limit 200 – 800 eur, cena 11 eur
  • Pripoistenie skiel:
   • spoluúčasť 10 percent, limit 150 eur, cena 20 eur
   • spoluúčasť 10 percent, limit 300 eur, cena 36 eur
   • spoluúčasť 10 percent, limit 500 eur, cena 60 eur
   • spoluúčasť 10 percent, limit 1 000 eur, cena 135,50 eura

Komunálna poisťovňa:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 1,05 milióna eur – cena PZP je 139,47 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 2,10 milióna eur – cena PZP je 151,59 eura ročne.
 • Súčasťou základného balíka PZP sú asistenčné služby, ale poisťovňa prostredníctvom verejných prísľubov k poisteniu PZP kryje aj úraz, batožinu a poskytuje ponehodovú asistenciu.
 • Poisťovňa ponúka k PZP pripoistenie poškodenia čelného skla, náhodný stret so zvieraťom, krádež vozidla a rozšírenú asistenciu.
 • Stret auta so zverou: spoluúčasť 50 eur, limit 1 000 – 2 000 eur, cena 20 – 40 eur
 • Krádež vozidla: spoluúčasť 100 eur, limit 2 500 – 5 000 eur, cena 25 – 50 eur
 • Extra asistencia: spoluúčasť 0 eur, limit 50 – 120 eur, cena 11 eur
 • Pripoistenie skiel: spoluúčasť 20 eur, limit 200 – 400 eur, cena 20 – 35 eur

Axa (súčasť poisťovne Uniqa):

 • V ponuke sú dva balíky povinného poistenia a samostatne sa predávajú pripoistenie úrazu posádky, stretu so zverou, živlov, krádeže vozidla a vandalizmu, batožiny, náhradného vozidla, skiel a rozšírenej asistencie.
  • Balík Plus obsahuje okrem základného krytia aj poistenie pneumatík, úrazu vodiča a asistenčné služby. Limit škôd na zdraví je 5,24 milióna eur a na majetku 2,5 milióna eur – cena PZP je 144,50 eura ročne.
  • Balík Prémium obsahuje okrem základného krytia aj poistenie pneumatík, úrazu vodiča, asistenčné služby, batožiny, náhradného vozidla a vlastnej totálnej škody. Limit škôd na zdraví je 7 miliónov eur a na majetku 5 miliónov eur – cena PZP je 172,40 eur ročne.
 • Stret auta so zverou: spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 5 000 eur, cena 62,60 eura
 • Živelná udalosť: spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 5 000 eur, cena 25,90 eura
 • Krádež vozidla: spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 5 000 eur,cena 37,80 eura
 • Pripoistenie úrazu posádky: spoluúčasť 0 eur, limit 40 000 eur/osoba, cena 23,30 eura
 • Pripoistenie batožiny: spoluúčasť 0 eur a na strešný box 150 eur, limit 1 000 eur a na strešný box 500 eur, cena 10,80 eura
 • Pripoistenie náhradného vozidla: spoluúčasť 0 eur, limit 400 eur, cena 18,30 eura
 • Extra asistencia: spoluúčasť 0 eur, limit 15 – 160 eur, cena 42,10 eura
 • Pripoistenie skiel:
  • spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 400 eur, cena 41,10 eura
  • spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 800 eur, cena 79,90 eura
  • spoluúčasť 20 percent prvý rok a potom 80 eur, limit 1 500 eur, cena 181,50 eura

Union:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,30 milióna eur a majetku 1,10 milióna eur – cena PZP je 167,52 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,30 milióna eur a majetku 5 miliónov eur – cena PZP je 175,92 eura ročne.
 • Súčasťou základného balíka PZP sú len asistenčné služby.
 • Poisťovňa Union ponúka pripoistenie stretu so zverou, proti živelným udalostiam, proti krádeži, skiel vozidla, občianskej zodpovednosti, pripoistenie asistenčnej udalosti či úrazu vodiča a posádky.
 • Pripoistenie stretu so zverou: poistná suma 2 500 – 5 000 – 7 500 eur, spoluúčasť 10 percent, cena 37,32 eura, 49,68 eura, 90,60 eura
 • Pripoistenie proti živelným udalostiam: poistná suma 2 500 eur, spoluúčasť 10 percent, cena 12,96 eura
 • Pripoistenie proti krádeži: poistná suma 6 000 eur, spoluúčasť 10 percent, cena 25,92 eura
 • Pripoistenie skiel vozidla:
  • poistná suma 200 eur, cena 36,84 eura, spoluúčasť 10 percent
  • poistná suma 300 eur, cena 51,60 eura, spoluúčasť 10 percent
  • poistná suma 550 eur, cena 73,80 eura, spoluúčasť 10 percent
 • Pripoistenie občianskej zodpovednosti: poistná suma do 50 000 eur, spoluúčasť 50 eur, cena 9,96 eura
 • Pripoistenie asistenčnej udalosti: poistná suma 150 – 1 000 eur, cena 13,92 eura
 • Pripoistenie úrazu vodiča a posádky: smrť v dôsledku úrazu s limitom 10 000 eur, trvalé následky úrazu s limitom 10 000 eur, denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu 20 eur/deň, cena 23,40 eura, 44,52 eura

Uniqa:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 1,05 milióna eur – cena PZP je 179,76 eura ročne.
 • Súčasťou základného balíka PZP sú len asistenčné služby. Poisťovňa Uniqa ponúka pripoistenie úrazu, rozšírenej asistencie, právnej ochrany a čelného skla.
 • Pripoistenie úrazu: spoluúčasť 0 eur, limit 10 000 – 30 000 eur, cena 20 eur
 • Pripoistenie rozšírenej asistencie: spoluúčasť 0 eur, limit 100 – 300 eur, cena 12 eur
 • Pripoistenie právnej ochrany: spoluúčasť 0 eur, limit 10 000 eur, cena 20 eur
 • Pripoistenie čelného skla:
  • spoluúčasť 0 eur, limit 250 eur, cena 25 eur
  • spoluúčasť 0 eur, limit 350 eur, cena 35 eur
  • spoluúčasť 0 eur, limit 500 eur, cena 50 eur
  • spoluúčasť 0 eur, limit 1 000 eur, cena 100 eur

Generali:

 • Generali dáva v rámci pripoistenia na výber z troch balíkov poistného krytia, ale ponúka aj pripoistenie skla a krádeže.
 • Balík M:
  • Súčasťou základného balíka PZP sú len asistenčné služby.
  • Limit škôd na zdraví je 5,24 milióna eur a na majetku 1,05 milióna eur.
  • Cena PZP je 184,14 eura ročne.
 • Balík L:
  • Súčasťou základného balíka PZP sú asistenčné služby, pripoistenie úrazu dopravovaných osôb, živlov a hlodavcov či zlého stavu vozovky.
  • Limit škôd na zdraví je 6 miliónov eur a na majetku 6 miliónov eur.
  • Cena PZP je 212,74 eura ročne.
 • Balík XL:
  • Súčasťou základného balíka PZP sú asistenčné služby, pripoistenie úrazu dopravovaných osôb, živlov a hlodavcov, zlého stavu vozovky, pneumatík a stretu so zverou.
  • Limit škôd na zdraví je 10 miliónov eur a na majetku 10 miliónov eur.
  • Cena PZP je 253 eur ročne.
 • Pripoistenie krádeže vozidla: spoluúčasť 5 percent a minimálne 100 eur, limit 4 000 eur, cena 28,50 eura
 • Pripoistenie skla:
  • spoluúčasť 10 percent, limit 120 eur, cena 17,10 eura
  • spoluúčasť 10 percent, limit 300 eur, cena 39,90 eura
  • spoluúčasť 10 percent, limit 500 eur, cena 61,75 eura
  • spoluúčasť 10 percent, limit 750 eur, cena 85,50 eura
  • spoluúčasť 10 percent, limit 1 000 eur, cena 104,50 eura

Allianz – Slovenská poisťovňa:

 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 5,24 milióna eur a majetku 1,05 milióna eur – cena PZP je 218,57 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 6 miliónov eur a majetku 3 milióny eur – cena PZP je 243,60 eura ročne.
 • Pri poistnom limite škôd na zdraví 10 miliónov eur a majetku 5 miliónov eur – cena PZP je 264,46 eura ročne.
 • Súčasťou základného balíka PZP sú asistenčné služby a úrazového poistenia vodiča.
 • Pripoistenia sa nedajú dojednať samostatne, ale len ako súčasť balíka PZP.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať