Od mája sa menia pravidlá v druhom pilieri. Sporiť začnú aj ľudia, ktorí o to nežiadali

Na začiatku mája tohto roka začnú platiť ďalšie zmeny v sporení na dôchodok. Pôjde o automatický vstup do druhého piliera s predvolenou investičnou stratégiou či vyšší vekový limit pre vstup. Novinky priniesla vlaňajšia dôchodková reforma ministerstva práce. Prvé zmeny pritom nastali už na začiatku roka. Zaviedli sa individuálne garancie pri žiadosti o penziu zo sporenia, zmenila sa poplatková politika a zrušili sa takzvané akceptačné listy. Ministerstvo okrem toho na dva roky zmrazilo výšku príspevkov, ktoré putujú do sporenia, na úrovni 5,5 percenta zo mzdy.

Teraz prichádza na rad ďalšia fáza zmien. Kým pred reformou každý, kto si chcel sporiť v druhom pilieri, musel o vstup požiadať, po novom sa to bude diať automaticky. Neplatí to ale pre každého pracujúceho. Prvé príspevky do sporenia začnú od mája odchádzať do dôchodkových správcovských spoločností len tým ľuďom, ktorí vtedy prvýkrát vstúpia na trh práce. Vlani ich bolo takmer 45-tisíc. Automatický vstup do druhého piliera sa teda dotkne hlavne absolventov škôl alebo ľudí, ktorí doteraz napríklad neplatili povinné odvody. Môže ísť aj o živnostníka, ktorí s podnikaním začal len nedávno. Do sporenia sa automaticky dostanú aj poistenci štátu alebo samoplatcovia.

Okrem toho sa mení aj veková hranica vstupu do druhého dôchodkového piliera. Pred zmenami mohol začať sporiť len človek do 35 rokov veku. Po novom sa hranica posúva na 40 rokov. Táto zmena je dôležitá hlavne pre pracujúcich, ktorí kvôli pôvodnej vekovej hranici nestihli o vstup do sporenia požiadať pred reformou. Ľudí pod touto hranicou veku sa týka aj automatický vstup do druhého piliera, ak prvýkrát začnú platiť odvody. Môže ísť napríklad o slovenských občanov, ktorí dlhodobo pracovali v zahraničí. Všetkých sporiteľov, ktorí sa od mája ocitnú v zozname dôchodkových sporiteľov, navyše čaká predvolená investičná stratégia.

Automatický vstup do druhého piliera môžete zrušiť

Keď niekto začne od mája tohto roka prvýkrát pracovať alebo platiť povinné odvody zo živnosti, platí pre neho automatický vstup do druhého piliera. Sociálna poisťovňa by o tom mala každého, koho sa to týka, informovať do dvoch mesiacov. Okrem toho dostane od poisťovne informácie o dôchodkových správcovských spoločnostiach, do ktorých môžu jeho úspory putovať. Nedobrovoľný sporiteľ navyše dostane aj možnosť vystúpiť z druhého piliera. Účasť totiž pre neho nebude povinná a do dvoch rokov môže sporenie zrušiť na vlastnú žiadosť.

Pri reforme sa tiež dbalo na to, aby sa z druhého piliera nevystupovalo hromadne. Preto z neho nemôže vystúpiť človek, ktorý o sporenie po reforme požiadal dobrovoľne. V týchto prípadoch je už potom účasť povinná. Odísť zo sporenia môžu len ľudia, ktorých sa dotkol automatický vstup do druhého piliera. Stačí o to písomne požiadať Sociálnu poisťovňu. Oznámenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis, alebo ho žiadateľ podpíše priamo v pobočke.

Od mája začne platiť automatický vstup do druhého piliera s predvolenou investičnou stratégiou (Ilustračné foto: www.pexels.com)

„Z oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle nebude môcť vziať späť,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa. To v praxi znamená, že nemôže zvrátiť zrušenie účasti na sporení, do ktorého vstúpil automaticky. Ak ale bude mať takýto človek menej ako 40 rokov, môže sa do druhého piliera dostať ešte raz dobrovoľne. Potom už ale opäť vystúpiť nemôže.

Správcu vyberie sporiteľ alebo Sociálna poisťovňa

Voľné ruky dostanú ľudia aj pri výbere dôchodkovej spoločnosti, v ktorej si budú sporiť. Opäť sa to ale týka len tých, ktorých štát do druhého piliera presunie automaticky. Vybrať si správcu úspor bude možné len prvých 180 dní od vstupu. Keď to niekto nestihne v stanovenej lehote, urobí to zaňho Sociálna poisťovňa. Sporenie v druhom pilieri aktuálne ponúkajú Allianz, NN, Uniqa, VÚB Generali a 365.life. Keď už dôchodkovú spoločnosť vyberie poisťovňa, sporiteľovi to oznámi do ôsmich dní od pridelenia cez elektronický účet poistenca.

Tak, ako sa dá zvrátiť automatický vstup do druhého piliera, sporiteľ môže časom prestúpiť aj do inej dôchodkovej spoločnosti. Keď už mu ju vyberie poisťovňa, môže to urobiť až o jeden rok. Druhou možnosťou je opäť dobrovoľné vystúpenie z druhého piliera. Každý to môže urobiť aj v prípade, že si nakoniec stihol vybrať správcu úspor sám.

Pre nových ale aj neaktívnych sporiteľov tiež po novom platí predvolená investičná stratégia. To v praxi znamená, že do veku 50 rokov sa všetky ich úspory posielajú do indexového fondu. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa potom pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne. Zároveň stále platí, že o rozložení svojich dôchodkových úspor môžu sporitelia rozhodovať aktívne presunmi medzi fondmi.

Predvolená investičná stratégia by mala ľuďom zabezpečiť vyššie výnosy. Negarantované fondy, teda tie, do ktorých patria indexové, akciové a zmiešané, totiž vedia viac zarobiť. Napríklad indexové fondy od začiatku tohto roka zhodnotili ľuďom úspory o 5,6 až šesť percent. Naproti tomu dlhopisové garantované fondy si od začiatku roku pripísali zhodnotenie len vo výške 0,4 až 1,5 percenta.

Legislatívne zmeny sa v druhom pilieri prejavia ešte dvakrát. V júli sa začnú presúvať úspory takzvaných pasívnych sporiteľov, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ich peniaze sa postupne vložia do výnosnejších fondov podľa predvolenej investičnej stratégie. Posledná zmena nastane v januári budúceho roka. Sporiteľ si bude môcť po splnení podmienok referenčnej sumy vybrať polovicu svojich úspor zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch. Stále platí, že ak sporiteľ zomrie, peniaze z druhého piliera sa dedia.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať