Komplexnosť a individuálny prístup – dôležité fakty pri uzatvorení životného poistenia

Komplexnosť a individuálny prístup – dôležité fakty pri uzatvorení životného poistenia
S otázkou ochrany príjmu ide ruka v ruke potreba mať uzatvorené kvalitné životné poistenie. To môže klientovi či jeho rodine pomôcť v prípade výpadku či poklesu príjmu pri chorobe, úraze či úmrtí, prípadne môže byť aj zdrojom finančných prostriedkov na doplnkovú či nadštandardnú liečbu. Na koho sa však v prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy životného poistenia obrátiť a prekonzultovať otázku správneho nastavenia a dostupné možnost?

Ciest, ako sa klient môže dostať do kontaktu s témou životného poistenia je viacero. Každá z nich má svoje špecifiká, a preto je dobré, ak klient pozná ich výhody, ale aj možné nevýhody, aby si dokázal vybrať to najvhodnejšie riešenie.

Pokiaľ klient toto poistenie aktívne nevyhľadáva, môže byť s ponukou životného poistenia oslovený napríklad v banke, ktorá mu na zabezpečenie hypotekárneho úveru ponúkne aj tzv. banko – poistný produkt. Oslovený môže byť tiež na pobočke konkrétnej poisťovne, prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, či direct marketingu alebo sa obráti priamo na finančného sprostredkovateľa.

BANKA

Ak sa klient rozhodne využiť možnosť uzatvoriť si životné poistenie v banke, táto možnosť je často spájaná s výhodou zníženia úrokovej sadzby pri hypotekárnom úvere. Tu je však potrebné uvedomiť si, že toto poistenie je platné iba po dobu trvania hypotekárneho úveru. V prípade refinancovania alebo splatenia úveru (napr. kúpa iného bytu) takáto životná poistka zaniká. Dojednanie novej poistnej zmluvy už pre klienta môže byť v prípade zmeny zdravotného stavu alebo vyššieho veku komplikovanejšie a cenovo nevýhodnejšie. Poistné krytie je tiež podstatne obmedzenejšie, čo sa týka rozsahu pripoistení aj možnosti nastavenia poistných súm. Tie sú limitované do výšky hypotéky, resp. splátky, nemyslí sa už na ďalšie výdavky. Navyše je poistné plnenie vinkulované v prospech banky, čiže naozaj kryje iba splácanie úveru, pričom životné poistenie má slúžiť aj ako finančný vankúš na zabezpečenie rodiny, finančných prostriedkov na liečenie či vykrytie iných záväzkov. Nevýhodou pre klienta je tak isto nemožnosť výberu konkrétnej poisťovne, keďže banka spolupracuje väčšinou iba s jednou poisťovňou, kým napríklad finančný sprostredkovateľ ich má na výber hneď niekoľko. S ohľadom na uvedené špecifiká je teda treba zvážiť pomer ceny za poistenie a ponúkanú zľavu zo splátky, banko – poistný produkt môže byť zaujímavým čiastočným krytím, ale finanční sprostredkovatelia ho odporúčajú doplniť aj samostatným životným poistením.

POISŤOVŇA

Menšia flexibilita je problémom aj v prípade uzatvorenia poistenia v jednej konkrétnej poisťovni. Klient môže navštíviť pobočku poisťovne, či už za účelom dojednania životného poistenia alebo napríklad aj iného produktu, akým je cestovné poistenie či poistenie domácnosti, pričom v rámci produktového portfólia mu môže byť ponúknuté aj krytie životného poistenia. V tomto prípade vie finančný sprostredkovateľ klientovi ponúknuť podstatne komplexnejšie krytie, ako v prípade banky, s tým, že aj nastavenie rozsahu krytia a poistných súm môže byť plne prispôsobené nielen potrebe zabezpečenia hypotéky, ale aj rodiny či výdavkov na liečbu. Do zmluvy životného poistenia môže klient zahrnúť aj deti prípadne partnera / partnerku. Obmedzením tu však je fakt, že na pobočke vybranej poisťovne môže viazaný agent ponúknuť klientovi životné poistenie iba v rozsahu možností danej poisťovne. To znamená, že klient nemusí mať možnosť dojednať si špecifický produkt alebo pripoistenie, ktorý daná poisťovňa neponúka, prípadne pre zdravotný stav klienta vie ponúknuť obmedzenejšie krytie, ako napríklad iná poisťovňa. Klient si taktiež nevie porovnať, či pre neho nebude v konkurenčnej poisťovni rovnaké krytie cenovo výhodnejšie alebo za lepších podmienok.

FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ

Výhoda riešenia otázky životného poistenia s finančným sprostredkovateľom maklérskej spoločnosti je, že dokáže pripraviť klientovi produkt ušitý tak povediac na mieru. Vďaka spolupráci s viacerými poisťovňami dokáže finančný sprostredkovateľ klientovi nielen predložiť, ale aj porovnať ponuky viacerých poisťovní a nájsť to najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ceny, rozsahu, krytia, výluk, či benefitov. Ak je to potrebné, finančný sprostredkovateľ vie nájsť riešenie aj kombináciou viacerých poisťovní. Klienti zároveň už v dnešnej dobe preferujú služby pod jednou strechou a práve s finančným sprostredkovateľom maklérskej spoločnosti vedia vyriešiť svoje financie vo viacerých oblastiach, napríklad aj hypotéku, investície či dôchodky nie iba poistenie. Pokiaľ sa klient rozhodne využiť služby finančného sprostredkovateľa, je dôležité správne si vybrať. Dobrý finančný sprostredkovateľ sa veľa pýta, a to na záväzky klienta, jeho príjmy, rezervy, na zdravotný stav, analyzuje jeho očakávania a potreby. Vďaka tomu vie klientovi vytvoriť vhodnú ponuku a vybrať ten správny produkt. Životné poistenie sa neuzatvára na pár rokov, ale ideálne do dôchodkového veku. Má pomáhať v prípade neočakávaných udalostí počas celého života. Preto si treba starostlivo nielen vybrať to s kým sa o ňom poradiť, ale dopriať si aj čas na jeho správne nastavenie.

ONLINE KANÁLY

Dnes už prirodzenou cestou klienta je aj snaha informovať sa či uzatvoriť si poistenie aj cez internet. Na internete si človek nájde rôzne porovnania životného poistenia či dokonca aj možnosť zmluvu priamo uzatvoriť. Všetky tieto ponuky sú však naviazané na uvedenie kontaktných údajov kvôli konzultácii a dokončeniu procesu uzatvorenia zmluvy. V prípade životného poistenia teda ten ľudský faktor vždy vstupuje do celého procesu, nie ako napríklad v prípade cestovného poistenia alebo PZP, kde si klient naozaj vie priamo zmluvu uzatvoriť online aj sám. V prípade priameho oslovenia prostredníctvom telemarketingu, či e-mail marketingu klientom odporúčame byť veľmi opatrní, pred akýmkoľvek potvrdením ponuky si nechať na email zaslať konkrétny rozsah krytia, ceny ako aj poistných podmienok a neuzatvárať zmluvu bez rozmyslenia a prípadnej rady finančného sprostredkovateľa.

Vo Finportal našim klientom vždy radíme, aby dôležité otázky súvisiace s uzatvorením životného poistenia konzultovali so špecialistom, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami na trhu a dokáže tak zabezpečiť komplexné riešenie za najlepších podmienok.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať