Viete, čo robiť v prípade, ak by ste nezvládali platiť hypotéku?

Pokiaľ máte hypotekárny úver, ste zaviazaný platiť mesačne určitú splátku. Pokiaľ máte zamestnanie, nastavený trvalý príkaz na platby či inkaso, splácanie je v podstate bezstarostné. Čo však robiť v prípade, že vám to nevychádza alebo prišli okolnosti, ktoré vám znemožnili splácať úver v požadovanej výške?

Kontaktujte banku a informujte o situácii

Ak sa vyskytne nejaký problém so splácaním úveru, netreba zaháľať a čakať. Je dôležité riešiť tento problém s bankou okamžite alebo čím skôr, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že vám pomôžu nájsť vhodné riešenie. Čím dlhšie je omeškanie splátok, tým väčšie problémy môžete mať.

Banka vás totiž ihneď po nezaplatení splátky v termíne bude kontaktovať alebo zašle upozornenie. Zatajovanie alebo ignorovanie problému so splácaním z vašej strany môže zájsť až do exekučného konania, takže je namieste tento problém vyriešiť čím skôr.

Aké sú riešenia v prípade neschopnosti splácania úveru?

Každá banka posudzuje svojich klientov individuálne a aj vďaka tomu vie priniesť vhodné riešenie každej situácie so splácaním. V prvom rade sa posudzuje platobná disciplína a váš prístup k problémom so splácaním. Banka má možnosť nahliadnuť aj do úverového registra a tým pádom zistiť alebo prehodnotiť vašu aktuálnu situáciu.

V prípade neschopnosti splácať úver môžete požiadať o odklad splátky písomnou žiadosťou. Odklad splátky alebo dokonca aj celého úveru banka poskytuje na dobu maximálne 6 mesiacov, no neznamená to, že odpustené splátky nebude potrebné doplatiť. Tieto sa vám potom rovnomerne rozdelia do splácania úveru. Dôvod na odklad splátok však musí byť naozaj závažný a relevantný.

Ďalšou možnosťou je refinancovanie úveru. Ide o spojenie všetkých úverov do jedného s tým, že máte lepší prehľad o vašich výdavkoch a môžete si tak dokonca aj znížiť splátku. V tomto prípade je vhodné o refinancovaní uvažovať, ak máte väčší počet úverov. Banka preveruje bonitu klienta a taktiež aj splátkovú minulosť.

Banka môže prísť aj s návrhom na predĺženie splatnosti úveru. To znamená, že sa vám zníži mesačná splátka za úver na čiastku, ktorú budete schopný splácať, no splácať ho budete o čosi dlhšie.
Preceňovať svoje platobné schopnosti sa nevypláca a preto sa pri úveroch treba dobre poradiť či už s bankou, alebo so svojím finančným poradcom.

2019-01-04T14:58:49+01:00