Ako sa zmení súčasný trh finančného sprostredkovania?

Aktuálna ekonomická situácia ovplyvňuje aj trh finančného sprostredkovania. Predpokladá sa recesia na úverovom, ale aj realitnom trhu. Viacerí finanční sprostredkovatelia budú musieť rozšíriť svoje pôsobenie aj o ďalšie sektory, s čím im pomôže práve spolupráca s broker poolom. O zmenách, ktoré tú oblasť čakajú, ako aj o vízii do budúcnosti sme sa rozprávali so CEO Finportal, Rudolfom Adamom a Katarínou Faktorovou, obchodnou riaditeľkou spoločnosti.

1. Ako to ovplyvní fungovanie samostatných finančných agentov?

KF: Situácia, o ktorej sme vedeli, že sa nezadržateľne blíži nastala, a jej vplyv už pociťujú najmä spoločnosti a sprostredkovatelia, ktorí sa zameriavali primárne na financovanie bývania klientov. Výhodou spolupráce s Finportal je však široké produktové portfólio a podpora v oblasti produktov. Tu sa vytvára priestor na cross-sell klientov aj v rámci iných produktových skupín. Službou, ktorú našim partnerom poskytujeme, je i pomoc so zaškolením v ďalších sektoroch našimi produktovými oddeleniami. Na možnú stagnáciu v oblasti hypoték sme našich partnerov upozorňovali vopred. Niektorým z nich sa po rokoch špecializácie na úvery podarilo s našou pomocou preniknúť napríklad do sektora životného poistenia a kompenzovať tak dnešný pokles produkcie v úveroch a realitách. V súčasnosti je zo strany samostatných finančných agentov špecializovaných na úvery racionálnejšie, viac ako kedykoľvek predtým, využiť služby broker poolu. Viacerí môžu bojovať  s pocitom, že strácajú samostatnosť. Vo Finportal je však obchodná stratégia, vlastná identita a samostatnosť samozrejmosťou nie len navonok, ale i zmluvne.

RA: V súčasnosti evidujeme vysoký záujem samostatných finančných agentov v sektore úverov o spoluprácu s Finportal. Spoluprácou s broker poolom ušetria náklady na prevádzku SFA, plnenie povinností voči NBS a v neposlednom rade ťažia z našej veľkosti v inštitúciách, ako aj z bezkonkurenčného pomeru „výška provízie vs. pridaná hodnota Finportal“. Súčasná situácia ovplyvní najmä hypotekárnych špecialistov, obzvlášť tých so zameraním len na refinančné úvery. Pre nich bude dôležité rozšíriť pôsobenie o ďalšie sektory a produkty. U niektorých to bude návrat k oblasti, ktorej sa už historicky venovali, pre iných úplne nová skúsenosť a proces včlenenia ďalších produktov do svojho portfólia.

2. Minulý rok vstúpil do Finportalu nový akcionár. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu?

RA: Kapitálovo silného partnera sme hľadali už dlhšie a možností bolo viacero. Vedeli sme, že vchádzame do ekonomicky náročného obdobia, kedy bude finančná stabilita zásadná. To že sme vybrali silnú celosvetovú značku NN sa už po necelom roku spolupráce javí ako to správne riešenie. Naopak, Finportal bol pre NN zaujímavá voľba aj pre vlastný informačný systém, ktorý vyvíjame. Vďaka tejto akvizícii máme dostatočný kapitál na to, aby sme ho dokázali ďalej rozvíjať a napredovať aj po fintech stránke. Obchodná politika našej spoločnosti ostala bezo zmeny a centrála sa rozšírila o finančného a prevádzkového riaditeľa.

KF: V novom akcionárovi sme našli zázemie, spoľahlivosť a vzájomnú dôveru. U väčšiny nových partnerov dnes rozhoduje aj sila nadnárodného akcionára, s príchodom ktorého sa  Finportal stal najstabilnejšie SFA na trhu. Vďaka tomu sme potvrdili našu silnú pozíciu v trhovej TOP3 a získali možnosti na ďalší rozvoj spoločnosti. NN Slovensko sme si zvolili za strategického partnera dávno pred vstupom tejto značky do akcionárskej štruktúry spoločnosti. V tejto strategickej spolupráci plánujeme pokračovať, avšak treba dodať, že produkty NN sa budú snažiť v našom širokom portfóliu presadiť nie pomocou akéhokoľvek tlak, ale prostredníctvom kvality produktu a podpory predaja.

3. Aké výzvy vás čakajú v budúcom roku?

RA: Chceli by sme sa posunúť z pozície TOP3 na TOP2, a to v obrate v retailovom sprostredkovaní, a súčasne úspešne začleniť nové skupiny sprostredkovateľov, ktorých príchod očakávame. Rátame s počtom až tisíc osôb, čím sa Finportal zväčší na úroveň 3000 PFA.  Zároveň by sme chceli udržať objem úverov, ako už dnes najväčší hráč na trhu v tomto sektore. Nakoľko trh očakáva prepad na úrovni 30 – 50 %, je to výzva, no nebojíme sa jej.

KF: Očakávame tiež rast v sektore životného poistenia. Ten však bude prebiehať postupne v priebehu budúceho roka, pričom na jeho konci by sme chceli produkciu takmer zdvojnásobiť voči súčasným číslam. Radi by sme sa okrem nových akvizícií zamerali aj na organický rast a komfort existujúcich skupín odoberajúcich naše služby. Za posledné roky sú totiž významnou súčasťou rastu celej spoločnosti Finportal a máme potrebu oceniť ich podiel na spoločnom úspechu. Súčasťou plánu je tiež robiť veci ako doposiaľ, nakoľko sa tá stratégia ukázala ako funkčná. ☺

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať